Nova WiFi mreža u Marini Nautica Novigrad

Sretni smo što vas možemo obavijestiti da smo završili naš projekt WiFi mreže u Marini Nautica. Nova Wi-Fi mreža osigurat će cjelokupnu pokrivenost naše marine brzim internetom, što će našim gostima omogućiti nesmetano korištenje svih digitalnih sadržaja i platformi na svojim uređajima. Nova WiFi mreža instalirana je kroz cijelu marinu na koju smo ugradili nove pristupne točke za spajanje na internet.

Internetska mreža sada je dostupna pod imenom: Marina Wifi.

Trenutno svaki korisnik ima najmanje 25 Mbps što bi trebalo omogućiti normalno pregledavanje, korištenje aplikacija za razmjenu poruka i streaming usluga. Dodan je i vatrozid visoke sigurnosti kako bismo vašu mrežnu sigurnost učinili još sigurnijom. 

Zadovoljstvo naših klijenata nam je na uvijek prvom mjestu, a mi ćemo i u budućnosti nastaviti ulagati u daljnja poboljšanja sadržaja i usluga unutar Marine Nautica.