O NAMA

Kada je 2021. godine investicijska grupa EMMA Capital potpisala ugovore o kupovini i preuzimanju svoje prve tri marine na Jadranu (Novigrad, Trogir i Pula), odlučila je novonastalu grupu nazvati MARINA 21. Broj u nazivu grupe ne obilježava samo godinu kada je EMMA ušla u nautički sektor, nego prezentira i našu namjeru: izgraditi mrežu modernih marina u mediteranskoj regiji koje pružaju usluge na vrhunskoj razini koju klijenti s pravom očekuju u današnje vrijeme.

Marine grupe MARINA 21 ne nude samo vezove na atraktivnim jedriličarskim i turističkim destinacijama, već i sustavnu brigu za svakog gosta i njihove brodice. Posljednjih godina Marina Trogir zauzela je jedinstvenu poziciju u području servisa i popravka jahti, te sada grupa proširuje stečeno znanje i na druge svoje marine.

Posljednje, ali ne manje važno, MARINA 21 vodi izuzetnu brigu o očuvanju okoliša. Ne radi se samo o stvaranju ugodne atmosfere za klijente, već i o ekološki prihvatljivom i odgovornom poslovanju koji dugoročno čuva prirodu i okoliš mjesta na kojima se nalaze pojedine marine. Grupacija EMMA Capital i menadžeri svih njezinih marina uvjereni su da je temelj uspješnog poslovanja na ovom području prije svega ljubav i poštovanje prema cjelokupnom ekosustavu koji predstavlja svijet Sredozemnog mora.

Kada je 2021. godine investicijska grupa EMMA Capital potpisala ugovore o kupovini i preuzimanju svoje prve tri marine na Jadranu (Novigrad, Trogir i Pula), odlučila je novonastalu grupu nazvati MARINA 21. Broj u nazivu grupe ne obilježava samo godinu kada je EMMA ušla u nautički sektor, nego prezentira i našu namjeru: izgraditi mrežu modernih marina u mediteranskoj regiji koje pružaju usluge na vrhunskoj razini koju klijenti s pravom očekuju u današnje vrijeme.

Marine grupe MARINA 21 ne nude samo vezove na atraktivnim jedriličarskim i turističkim destinacijama, već i sustavnu brigu za svakog gosta i njihove brodice. Posljednjih godina Marina Trogir zauzela je jedinstvenu poziciju u području servisa i popravka jahti, te sada grupa proširuje stečeno znanje i na druge svoje marine.

Posljednje, ali ne manje važno, MARINA 21 vodi izuzetnu brigu o očuvanju okoliša. Ne radi se samo o stvaranju ugodne atmosfere za klijente, već i o ekološki prihvatljivom i odgovornom poslovanju koji dugoročno čuva prirodu i okoliš mjesta na kojima se nalaze pojedine marine. Grupacija EMMA Capital i menadžeri svih njezinih marina uvjereni su da je temelj uspješnog poslovanja na ovom području prije svega ljubav i poštovanje prema cjelokupnom ekosustavu koji predstavlja svijet Sredozemnog mora.