Marina Korkyra

Partnerska marina Grupe Marina 21

Smještena na zapadnom dijelu otoka Korčule, Marina Korkyra je sigurno utočište za jahte i jedrilice te savršeno polazište za istraživanje čarobnih arhipelaga Južne Dalmacije.

Marina Korkyra

Partnerska marina Grupe Marina 21

Smještena na zapadnom dijelu otoka Korčule, Marina Korkyra je sigurno utočište za jahte i jedrilice te savršeno polazište za istraživanje čarobnih arhipelaga Južne Dalmacije.

O Marini Korkyra

Moderna i inovativna, Korkyra Marina idealna je za opuštanje i uživanje u veličanstvenom pogledu na Velu Luku uz predivne zalaske sunca. Sa 132 veza, opremljenih vodom i strujom, imamo kapacitete za prihvat plovila do 100 m.

Partnerska marina Grupe Marina 21

0
Morskih veza
0
Suhih vezova
0
Površina marine
0
Morskih vezova
0
Suhih vezova
0 m2
Površina marine
Pon – Ned: 00:00h – 24:00h

Kontakt

42°57’38.9″N ; 16°42’49.2″E

17

VHF kanal

Pregled marine

Cjenik i rezervacija

< 6,99 m

25 €

188 kn

< 7,99 m

25 €

188 kn

< 8,99 m

25 €

188 kn

< 9,99 m

25 €

188 kn

< 10,99 m

25 €

188 kn

< 11,99 m

25 €

188 kn

< 12,99 m

25 €

188 kn

< 13,99 m

25 €

188 kn

< 14,99 m

25 €

188 kn

< 15,99 m

35 €

264 kn

< 16,99 m

35 €

264 kn

< 17,99 m

35 €

264 kn

< 18,99 m

35 €

264 kn

< 19,99 m

35 €

264 kn

< 6,99 m

40 €

301 kn

< 7,99 m

40 €

301 kn

< 8,99 m

40 €

301 kn

< 9,99 m

40 €

301 kn

< 10,99 m

40 €

301 kn

< 11,99 m

40 €

301 kn

< 12,99 m

40 €

301 kn

< 13,99 m

40 €

301 kn

< 14,99 m

40 €

301 kn

< 15,99 m

45 €

339 kn

< 16,99 m

45 €

339 kn

< 17,99 m

45 €

339 kn

< 18,99 m

45 €

339 kn

< 19,99 m

45 €

339 kn

< 6,99 m

58 €

437 kn

< 7,99 m

63 €

475 kn

< 8,99 m

74 €

558 kn

< 9,99 m

78 €

588 kn

< 10,99 m

91 €

686 kn

< 11,99 m

99 €

746 kn

< 12,99 m

109 €

821 kn

< 13,99 m

119 €

897 kn

< 14,99 m

136 €

1 025 kn

< 15,99 m

148 €

1 115 kn

< 16,99 m

161 €

1 213 kn

< 17,99 m

185 €

1 394 kn

< 18,99 m

196 €

1 477 kn

< 19,99 m

214 €

1 613 kn

< 6,99 m

63 €

475 kn

< 7,99 m

69 €

520 kn

< 8,99 m

81 €

610 kn

< 9,99 m

85 €

641 kn

< 10,99 m

100 €

754 kn

< 11,99 m

108 €

814 kn

< 12,99 m

119 €

897 kn

< 13,99 m

127 €

957 kn

< 14,99 m

145 €

1 093 kn

< 15,99 m

158 €

1 191 kn

< 16,99 m

172 €

1 296 kn

< 17,99 m

196 €

1 477 kn

< 18,99 m

208 €

1 567 kn

< 19,99 m

227 €

1 711 kn

< 6,99 m

757 €

5 704 kn

< 7,99 m

827 €

6 232 kn

< 8,99 m

898 €

6 767 kn

< 9,99 m

986 €

7 430 kn

< 10,99 m

1 109 €

8 537 kn

< 11,99 m

1 179 €

8 884

< 12,99 m

1 250 €

9 419 kn

< 13,99 m

1 443 €

10 874 kn

< 14,99 m

1 584 €

11 936 kn

< 15,99 m

1 866 €

14 061 kn

< 16,99 m

2 059 €

15 515 kn

< 17,99 m

2 235 €

16 842 kn

< 18,99 m

2 429 €

18 303 kn

< 19,99 m

2 816 €

21 220 kn

< 6,99 m

669 €

5 041 kn

< 7,99 m

739 €

5 569 kn

< 8,99 m

792 €

5 968 kn

< 9,99 m

880 €

6 631 kn

< 10,99 m

986 €

7 430 kn

< 11,99 m

1 056 €

7 957 kn

< 12,99 m

1 144 €

8 620 kn

< 13,99 m

1 320 €

9 947 kn

< 14,99 m

1 373 €

10 346 kn

< 15,99 m

1 690 €

12 735 kn

< 16,99 m

1 883 €

14 189 kn

< 17,99 m

2 077 €

15 561 kn

< 18,99 m

2 288 €

17 241 kn

< 19,99 m

2 552 €

19 230 kn

< 6,99 m

510 €

3 843 kn

< 7,99 m

546 €

4 114 kn

< 8,99 m

598 €

4 506 kn

< 9,99 m

669 €

5 041 kn

< 10,99 m

739 €

5 569 kn

< 11,99 m

792 €

5 968 kn

< 12,99 m

845 €

6 367 kn

< 13,99 m

968 €

7 294 kn

< 14,99 m

1 056 €

7 957 kn

< 15,99 m

1 197 €

9 020 kn

< 16,99 m

1 320 €

9 947 kn

< 17,99 m

1 496 €

11 273 kn

< 18,99 m

1 602 €

12 072 kn

< 19,99 m

1 848 €

13 925 kn

< 6,99 m

2 728 €

20 557 kn

< 7,99 m

2 992 €

22 546 kn

< 8,99 m

3 168 €

23 782 kn

< 9,99 m

3 520 €

26 525 kn

< 10,99 m

4 048 €

30 503 kn

< 11,99 m

4 664 €

35 145 kn

< 12,99 m

5 280 €

39 787 kn

< 13,99 m

5 808 €

43 766 kn

< 14,99 m

6 248 €

47 081 kn

< 15,99 m

7 216 €

54 375 kn

< 16,99 m

7 920 €

59 680 kn

< 17,99 m

8 624 €

64 985 kn

< 18,99 m

9 504 €

71 616 kn

< 19,99 m

9 856 €

74 269 kn

< 6,99 m

25 €

188 kn

< 7,99 m

25 €

188 kn

< 8,99 m

25 €

188 kn

< 9,99 m

25 €

188 kn

< 10,99 m

25 €

188 kn

< 11,99 m

25 €

188 kn

< 12,99 m

25 €

188 kn

< 13,99 m

25 €

188 kn

< 14,99 m

25 €

188 kn

< 15,99 m

35 €

264 kn

< 16,99 m

35 €

264 kn

< 17,99 m

35 €

264 kn

< 18,99 m

35 €

264 kn

< 19,99 m

35 €

264 kn

< 6,99 m

40 €

301 kn

< 7,99 m

40 €

301 kn

< 8,99 m

40 €

301 kn

< 9,99 m

40 €

301 kn

< 10,99 m

40 €

301 kn

< 11,99 m

40 €

301 kn

< 12,99 m

40 €

301 kn

< 13,99 m

40 €

301 kn

< 14,99 m

40 €

301 kn

< 15,99 m

45 €

339 kn

< 16,99 m

45 €

339 kn

< 17,99 m

45 €

339 kn

< 18,99 m

45 €

339 kn

< 19,99 m

45 €

339 kn

< 6,99 m

58 €

437 kn

< 7,99 m

63 €

475 kn

< 8,99 m

74 €

558 kn

< 9,99 m

78 €

588 kn

< 10,99 m

91 €

686 kn

< 11,99 m

99 €

746 kn

< 12,99 m

109 €

821 kn

< 13,99 m

119 €

897 kn

< 14,99 m

136 €

1 025 kn

< 15,99 m

148 €

1 115 kn

< 16,99 m

161 €

1 213 kn

< 17,99 m

185 €

1 394 kn

< 18,99 m

196 €

1 477 kn

< 19,99 m

214 €

1 613 kn

< 6,99 m

63 €

475 kn

< 7,99 m

69 €

520 kn

< 8,99 m

81 €

610 kn

< 9,99 m

85 €

641 kn

< 10,99 m

100 €

754 kn

< 11,99 m

108 €

814 kn

< 12,99 m

119 €

897 kn

< 13,99 m

127 €

957 kn

< 14,99 m

145 €

1 093 kn

< 15,99 m

158 €

1 191 kn

< 16,99 m

172 €

1 296 kn

< 17,99 m

196 €

1 477 kn

< 18,99 m

208 €

1 567 kn

< 19,99 m

227 €

1 711 kn

< 6,99 m

757 €

5 704 kn

< 7,99 m

827 €

6 232 kn

< 8,99 m

898 €

6 767 kn

< 9,99 m

986 €

7 430 kn

< 10,99 m

1 109 €

8 537 kn

< 11,99 m

1 179 €

8 884

< 12,99 m

1 250 €

9 419 kn

< 13,99 m

1 443 €

10 874 kn

< 14,99 m

1 584 €

11 936 kn

< 15,99 m

1 866 €

14 061 kn

< 16,99 m

2 059 €

15 515 kn

< 17,99 m

2 235 €

16 842 kn

< 18,99 m

2 429 €

18 303 kn

< 19,99 m

2 816 €

21 220 kn

< 6,99 m

669 €

5 041 kn

< 7,99 m

739 €

5 569 kn

< 8,99 m

792 €

5 968 kn

< 9,99 m

880 €

6 631 kn

< 10,99 m

986 €

7 430 kn

< 11,99 m

1 056 €

7 957 kn

< 12,99 m

1 144 €

8 620 kn

< 13,99 m

1 320 €

9 947 kn

< 14,99 m

1 373 €

10 346 kn

< 15,99 m

1 690 €

12 735 kn

< 16,99 m

1 883 €

14 189 kn

< 17,99 m

2 077 €

15 561 kn

< 18,99 m

2 288 €

17 241 kn

< 19,99 m

2 552 €

19 230 kn

< 6,99 m

510 €

3 843 kn

< 7,99 m

546 €

4 114 kn

< 8,99 m

598 €

4 506 kn

< 9,99 m

669 €

5 041 kn

< 10,99 m

739 €

5 569 kn

< 11,99 m

792 €

5 968 kn

< 12,99 m

845 €

6 367 kn

< 13,99 m

968 €

7 294 kn

< 14,99 m

1 056 €

7 957 kn

< 15,99 m

1 197 €

9 020 kn

< 16,99 m

1 320 €

9 947 kn

< 17,99 m

1 496 €

11 273 kn

< 18,99 m

1 602 €

12 072 kn

< 19,99 m

1 848 €

13 925 kn

< 6,99 m

2 728 €

20 557 kn

< 7,99 m

2 992 €

22 546 kn

< 8,99 m

3 168 €

23 782 kn

< 9,99 m

3 520 €

26 525 kn

< 10,99 m

4 048 €

30 503 kn

< 11,99 m

4 664 €

35 145 kn

< 12,99 m

5 280 €

39 787 kn

< 13,99 m

5 808 €

43 766 kn

< 14,99 m

6 248 €

47 081 kn

< 15,99 m

7 216 €

54 375 kn

< 16,99 m

7 920 €

59 680 kn

< 17,99 m

8 624 €

64 985 kn

< 18,99 m

9 504 €

71 616 kn

< 19,99 m

9 856 €

74 269 kn

Usluge za brodove

.

U Marini Korkyra čekaju vas 132 veza u moru.

.

Benzinska postaja nalazi se u blizini Marine Korkyra.

.

Licencirani ronioc dostupan je u Marini Korkyra.

Sadržaji u Marini

.

Spoj elegancije i luksuza usred mirnog otočkog grada.

.

Savršeno mjesto za ležerno, ali ekskluzivno gurmansko iskustvo.

.

Pronađite raznovrsne suvenire karakteristične za otok Korčulu.

.

Gastronomsko iskustvo usred skrivenog djelića raja.

.

Bankomat se nalazi u Marini Korkyra.

.

U Marina shopu preko puta marine Korkyra pronaći ćete sve što vam je potrebno za vaš brod.

Destinacije

Grad Vela Luka

Vela Luka je malo mjesto smješteno na zapadnoj strani otoka Korčule u prostranom i dubokom zaljevu. Zaljev obiluje brojnim uvalama obraslim vinogradima, maslinicima, smokvama i borovima. Sa 4500 stanovnika, Vela Luka je najveće mjesto na otoku.

Dalmatinska regija

Otkrijte čarobne okuse Mediterana dok posjećujete brojne dalmatinske otoke razasute po Jadranskom moru.

Kontaktirajte nas

Slanjem obrasca pristajete na obradu vaših podataka u skladu s Politikom privatnosti i zaštite osobnih podataka.

Važni dokumenti

Naziv tvrtke
OVALIS NOVA d.o.o.

Adresa
Vela Luka, Ulica 58 br.15

SWIFT / BIZ
KREZHR2X

OIB
11365197544

MBS
060364316

IBAN
HR6824810001127002501

Dionički kapital
2667,73 € / 20.200,00 HRK

Direktori
IVO ŠEGON
IVNA ŠEGON